Keuzeruimte:
Jij kiest!

Aan de Universiteit Leiden kun je je studie zoveel mogelijk laten aansluiten op jouw eigen interesses en ambities.
In het derde jaar van je bachelor heb je een keuzeruimte van 30 studiepunten. Je vult die voor een belangrijk deel zelf in met bijvoorbeeld een keuzepakket, een minor, een stage of een buitenlandverblijf. Zo geef je verdieping of verbreding aan je studie.

Keuzevakken

Je kunt besluiten in je keuzeruimte je kennis van film en literatuur verder te verdiepen met extra colleges die aansluiten bij je opleiding. Of je kunt juist je blik verbreden en vakken volgen buiten je eigen opleiding, bijvoorbeeld bij Geschiedenis, Psychologie of Bestuurskunde. Je vult je keuzeruimte met een pakket van samenhangende vakken.

Minoren

Daarnaast kun je je bacheloropleiding combineren met een minor. Een minor is een vaststaand samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten. De Universiteit Leiden biedt zowel Engelstalige als Nederlandstalige minoren aan. Met een goed gekozen minor kun je je kennis, inzicht en vaardigheden verbreden en meenemen naar je eigen vakgebied. Ook kunnen minoren voorsorteren op de master die je zou willen volgen na je bachelor. De universiteit biedt ook praktijkgerichte minoren aan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Boek, Boekhandel en Uitgeverij
  • European Union Studies
  • Internationaal en Intercultureel Management
  • Journalistiek en Nieuwe Media

Jade Kooge

ouderejaars

‘Een sterk punt van de opleiding vind ik het plaatsen van een kunstzinnig object in de tijd, maatschappij en cultuur. Binnen deze opleiding wordt je blik op de wereld vergroot door culturele objecten uit verschillende culturen en historische tijden te behandelen. Zo lazen we bijvoorbeeld A Small Place van Jamaica Kincaid. Dit boek gaat over de koloniale bezetting van Groot-Brittanië op Antigua en hoe Engelse gebruiken nog steeds veel invloed hebben op de cultuur daar.’

Stage lopen

Een stage is ideaal om te ontdekken wat je wel en niet interessant vindt. Zo kun je nagaan of datgene wat je leuk lijkt wel echt bij je past. Denk hierbij aan de sector waar je in kunt werken, het soort werk of de rol die je uitoefent. Handig om tijdens je studie te ontdekken, zo geef je richting aan je verdere loopbaan.

In een stage doe je ook werkervaring, extra vaardigheden en handige netwerkcontacten op. Door een stage werk je bovendien al op het niveau van je opleiding.

Wat voor stages zijn er?

Afhankelijk van je specialisatie en je voorkeur zijn er verschillende stages mogelijk. Sommige stages sluiten direct aan op het vakgebied van de opleiding, andere stages doen vooral een beroep op je communicatieve en/of analytische vaardigheden. Denk aan stages in de journalistiek, de uitgeverij, het onderwijs, in de voorlichting en pr, in het bedrijfsleven of bij de overheid. Het is ook mogelijk om in het buitenland stage te lopen.

bachelors.universiteitleiden.nl/film-en-literatuur

Voor een volledige academische opleiding

ga je na je bachelor door met een master

De master Media Studies heeft vier specialisaties die allemaal kijken naar de verschijningsvormen van de media, en hoe die zich tot elkaar verhouden. Je beziet media vanuit een breed perspectief, van literatuur, film en fotografie tot de nieuwe media.
Meer weten?

Naar het buitenland

Wat denk je van het bestuderen van literatuur in het land van herkomst? Of wil je colleges volgen bij een bepaalde specialist? Je kunt een deel van je opleiding in het buitenland doen. Behalve studeren is het ook mogelijk om een stage in het buitenland te lopen. Wel is hiervoor een grote dosis eigen initiatief vereist, omdat er geen vaste samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten bestaan. Met een stage doe je relevante praktijkervaring op, ontdek je wat je leuk vindt en ontmoet je toekomstige werkgevers.

Meer weten?

Als je vragen hebt over het perspectief van jouw studiekeuze, kun je altijd contact opnemen met je studiecoördinator. Tijdens en tot een half jaar na je studie kun je ook terecht bij de Career Service voor antwoorden op je vragen. Ontdek wat bij je past door sollicitatieworkshops of een loopbaantest en doe handige werkgeverscontacten op.

bachelors.universiteitleiden.nl/film-en-literatuur

Derk Walters

redacteur NRC Handelsblad

‘Werken als redacteur non-fictie op de boekenredactie betekent dat ik non-fictie boeken moet lezen en recenseren, interviews doe met schrijvers en me bezighoud met het maken van de boekenbijlage. Door mijn studie heb ik een voorsprong; ik heb ervaring met het boekenvak en literatuur. Bij de studie moet je veel lezen voor tentamens en het is onmogelijk om alles uit het hoofd te leren. Dan moet je snel doorhebben wat de kern is. In mijn beroep gebruik ik die vaardigheid. Een taai rapport scannen, het belangrijkste nieuws eruit filteren en snel inzichten vergaren.’