Waarom
Film- en literatuurwetenschap?

Een Grieks epos, Japanse cultfilms, Zweedse arthouse en de laatste roman van Arnon Grunberg: overal ter wereld maken mensen verhalen. Of ze nu geschreven, gezongen of in beeld gebracht zijn. Film en literatuur zijn bij uitstek verhalenvertellende media. Ze dienen bovendien vaak als inspiratiebron voor elkaar, zoals je kunt zien aan de eindeloze stroom boekverfilmingen. 

Bij Film- en literatuurwetenschap ga je op zoek naar het onderscheidende van elk medium. Je bestudeert literatuur en films in historisch perspectief, in relatie tot andere culturen en media. Interessante vragen zijn bijvoorbeeld: wat zijn typisch literaire kenmerken om een verhaal te vertellen en welke technieken worden in een film het meest gebruikt?

Wat maakt een Nederlands gedicht anders dan poëzie uit Latijns-Amerika? De opleiding zet sterk in op het leren analyseren van tekst en audiovisueel beeld. Je maakt je daardoor vaardigheden eigen die relevant zijn voor het veld van literatuur en film, maar ook in andere beroepssectoren (onderwijs, beleidsfuncties).