Opbouw van de
bacheloropleiding

Film- en literatuurwetenschap kent vele facetten. Je bestudeert film en literatuur in relatie tot het verleden, tot andere culturen en tot andere media. Op deze manier ontwikkel je een brede basis om je later in je studie verder te verdiepen.

Algemeen

De bacheloropleiding Film- en literatuur-wetenschap duurt drie jaar. Na het eerste jaar kies je voor een specialisatie: film of literatuur. Als film- of literatuurwetenschapper in Leiden zul je je overigens ook blijven bezighouden met theorieën van de andere discipline. De voertaal van de colleges is Nederlands. 

Eerste jaar

In je eerste jaar maak je kennis met de belangrijkste benaderingen, begrippen en theorieën binnen de film- en literatuurwetenschap. Ook ontdek je hoe je een prozatekst, een gedicht, film of toneelstuk moet analyseren, zodat je hierover een goed onderbouwde mening kunt vormen. Buiten deze vakkennis doe je ook algemene academische vaardigheden op, zoals kritisch lezen, analyseren en beargumenteren in woord en geschrift. Dat zijn vaardigheden die je later in je studie en in je werk nog goed van pas zullen komen. In je eerste jaar heb je gemiddeld 14 contacturen per week. Je volgt hoorcolleges en doet actief mee aan werkgroepen. Daarnaast besteed je ook nog tijd aan zelfstudie. Per week ben je 35 à 40 uur bezig met je studie.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar besteed je extra aandacht aan het medium van jouw voorkeur. Je maakt kennis met meerdere stromingen in de literatuurwetenschap of met visies en theorieën in de filmwetenschappen. Ook ga je dieper in op de begrippen interculturaliteit en intermedialiteit. Er is een goede balans tussen theorieën bestuderen, romans lezen en films kijken. Daarnaast heb je in je derde jaar een half jaar vrije keuzeruimte, en dus veel ruimte om een eigen accent in je studie aan te brengen. Je sluit je bachelor af met een eindwerkstuk. De academische vaardigheden die je voor dit onderzoek nodig hebt, oefen je al vanaf het eerste jaar van je studie. Het onderwerp van je bacheloreindwerkstuk kies je op basis van je interesse. Voorbeelden van werkstukonderwerpen zijn:

  • Een dichtbundel als tentoonstelling
  • Marlowe en soevereiniteit
  • Sciencefiction als een postmodern genre
  • De muziek van het gedicht

Peter Verstraten

docent Film- en literatuurwetenschap

De vakken die ik geef zijn onder meer Cinema: Realisme en Modernisme, Filmgenres en Wereldcinema. Voor een vak als Filmgenres selecteer ik de hoogtepunten uit meer dan honderd jaar film; slechte films komen niet voorbij. Het is ook een dankbare positie: ik breng jonge mensen in contact met bijvoorbeeld oude films uit de jaren dertig, die zij anders nooit zouden gaan zien. Prachtig als ze daar dan net zo enthousiast over raken als ik zelf ben!’

Het 1e studiejaar

Dit zijn de vakken van het eerste jaar:

Inleiding Literatuurwetenschap
Je maakt kennis met de belangrijkste periodes in de literatuurgeschiedenis, met literaire begrippen en met de analyse van literatuur. Tijdens de colleges kom je in aanraking met onder anderen Dante, Flaubert, Jean Rhys en Orhan Pamuk.

Wereldcinema
Sommige filmcritici beweren dat de filmtaal universeel is. Maar is dat zo? Aan de hand van twaalf meesterwerken uit de wereldcinema bespreek je de relaties tussen westerse- en niet-westerse filmtradities.

Wereldliteratuur
Wereldliteratuur: duidelijk product van de eigen nationale cultuur, of gaat het over de grenzen van de eigen cultuur heen? Je maakt kennis met beide visies en bestudeert werken van Shakespeare tot Haasse en van Duras tot Soyinka.

Tekst- en beeldanalyse I: proza en film
Je leert uit informatieve elementen een tekst en film analyseren. Je krijgt aanwijzingen hoe je proza en fictiefilm kunt interpreteren. Maar interpretaties zijn nooit eenduidig. Verschillen in analyses leiden soms tot pittige discussies met je medestudenten en docenten.

Tekst- en beeldanalyse II: poëzie en ‘andere’ cinema
Dichters proberen je op een onconventionele manier taal te laten zien en te beleven: via een omweg van specifieke kunstgrepen. Zo hoeft het plot niet voorop te staan, bijvoorbeeld in de documentaire, de experimentele film en de art film.

Literatuur: Realisme en Symbolisme
Realisme heeft beroemde boeken voortgebracht waarin schrijvers proberen om de tijdgeest te vangen. Maar slagen ze ook in die ambitie? Aan de hand van onder andere Balzac, Toergenjev, Flaubert en ook symbolische dichters maak je kennis met deze stromingen.

Cinema: Realisme en Modernisme
Hierin worden de belangrijkste tendenzen en discussies behandeld. Bijvoorbeeld het spanningsveld tussen het Hollywood Studio Systeem aan de ene kant, en de zogeheten (modernistische) Europese filmcultuur aan de andere kant.

Filmgenres
Dit vak biedt je een staalkaart van ontwikkelingen in de filmgeschiedenis. Je krijgt een overzicht van genres en stromingen en hoe die steeds weer op elkaar reageren.

Interdisciplinariteit
In deze cursus onderzoeken we wat het oplevert als de film- en literatuurwetenschap in dialoog treedt met disciplines zoals (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, antropologie, theologie en recht. Hoe vertelt de (kunst)historicus, filosoof of antropoloog een ‘verhaal’ en wat kunnen we leren van de overeenkomsten en verschillen met een film of literair verhaal?

Ook bevat deze cursus de “LU-talk workshop”, waarin studenten leren om hun onderzoek op een begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek.

Cultural Representation and Signifying Practices
Dit Engelstalige vak omvat naast literatuur en film ook beeldende kunst en musea. Wie of wat wordt gerepresenteerd in artistieke uitingen, door wie en voor wie? Wie of wat wordt uitgesloten? Kunnen representaties bestaande conventies ondermijnen, en zo ja, hoe? De cursus belicht belangrijke begrippen als intertekstualiteit, context, gender, etniciteit.

Young Adult-literatuur; Animatie, Strips, Grafische roman
Young Adult-literatuur richt zich op onder meer; fantasy, ‘nieuw realisme’ en dystopie. In het tweede blok analyseren we de conventies van strip en animatie, zoals het gebruik van kaders, bladspiegel en tekstballonnen.

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar kies je voor de specialisatie literatuurwetenschap of filmwetenschap. Je sluit je bachelor af met een eindwerkstuk.